ประชุมเตรียมการสำรวจ โครงการ The Collaborative Research Survey on Marine Fisheries Resources and Marine Environment in the Gulf of Thailand

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

ประชุมเตรียมการสำรวจ โครงการ The Collaborative Research Survey on Marine Fisheries Resources and Marine Environment in the Gulf of Thailand 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-08-21  |   ข่าววันที่: 2018-08-21 |  อ่าน: 159 ครั้ง
 

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม เตรียมการสำรวจ โครงการ The Collaborative Research Survey on Marine Fisheries Resources and Marine Environment in the Gulf of Thailand  ณ ห้องประชุมปลาเก๋า ชั้น 6 อาคารปลอดประสพ 

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (850)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (777) @fisheries.. (618) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (562) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (549) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (524) @Dof.. (514) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (482) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร.. (456) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (453) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (452) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ.. (438) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560.. (432) สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์.. (431) คำนิยม.. (427) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the manag.. (420) สำรวจข้อมูลการทำประมงพื้นบ้านและพาณิชย์.. (420) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (402) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (400) อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล.. (376)

    Copyright © 2016-2020 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900