อบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ของผู้สังเกตการณ์บนเรือ

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

อบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ของผู้สังเกตการณ์บนเรือ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-07-05  |   ข่าววันที่: 2018-06-13 |  อ่าน: 156 ครั้ง
 

เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมงเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาความรู้ของผู้สังเกตการณ์บนเรือ เมื่อวันที่ 10-13 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สังเกตการณ์บนเรือประมง พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสัตว์น้ำ พร้อมทั้งปฏิบัติงานผู้สังเกตการณ์บนเรือประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่สำคัญเกี่ยวกับการทำประมง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (911)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (822) @fisheries.. (665) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (608) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (607) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (567) @Dof.. (555) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (523) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (508) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (494) คำนิยม.. (493) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร.. (490) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ.. (488) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560.. (477) สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์.. (467) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the manag.. (463) สำรวจข้อมูลการทำประมงพื้นบ้านและพาณิชย์.. (453) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (444) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (441) อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล.. (414)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900