ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-02-05  |   ข่าววันที่: 2018-02-05 |  อ่าน: 614 ครั้ง
 

วันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ณ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (923)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (827) @fisheries.. (672) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (614) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (612) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (571) @Dof.. (565) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (533) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (519) คำนิยม.. (507) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (499) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร.. (496) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ.. (491) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560.. (481) สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์.. (474) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the manag.. (469) สำรวจข้อมูลการทำประมงพื้นบ้านและพาณิชย์.. (455) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (449) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (448) อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล.. (422)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900