กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงที่จะอนุญาต

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงที่จะอนุญาต 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-12-21  |   ข่าววันที่: 2017-12-21 |  อ่าน: 384 ครั้ง
 

วันที่ 2 และ 9 ธันวาคม 2560 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงที่จะอนุญาต ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (892)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (806) @fisheries.. (643) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (587) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (587) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (554) @Dof.. (534) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (511) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (494) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร.. (474) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (473) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ.. (472) คำนิยม.. (463) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560.. (456) สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์.. (452) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the manag.. (444) สำรวจข้อมูลการทำประมงพื้นบ้านและพาณิชย์.. (438) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (425) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (424) อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล.. (400)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900