กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุม คณะทำงานประเมินผลผลิตสูงสุด ที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ (MSY)

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุม คณะทำงานประเมินผลผลิตสูงสุด ที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ (MSY) 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-11-16  |   ข่าววันที่: 2017-11-16 |  อ่าน: 409 ครั้ง
 

วันที่ 13-18 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุม คณะทำงานประเมินผลผลิตสูงสุด ที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ณ ห้องประชุมปลาทู อาคารปลอดประสพ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (958)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (854) @fisheries.. (696) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (635) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (633) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (585) @Dof.. (581) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (562) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (541) คำนิยม.. (525) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (520) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ.. (511) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร.. (511) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560.. (503) สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์.. (490) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the manag.. (488) สำรวจข้อมูลการทำประมงพื้นบ้านและพาณิชย์.. (475) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (470) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (464) อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล.. (435)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900