สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์ 

กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-10-20  |   ข่าววันที่: 2017-10-21 |  อ่าน: 412 ครั้ง
 

วันที่ 15 -18 ตุลาคม 2560  เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์ ในเขตจังหวัด นครศรีธรรมราช และ ประจวบคีรีขันธ์


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (783)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (745) @fisheries.. (595) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (514) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (501) @Dof.. (489) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (455) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (436) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (428) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร.. (427) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ.. (418) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560.. (417) สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์.. (412) สำรวจข้อมูลการทำประมงพื้นบ้านและพาณิชย์.. (398) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the manag.. (395) คำนิยม.. (391) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (381) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (375) อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล.. (360) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงที่จะอนุญาต.. (353)

    Copyright © 2016-2020 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900