กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the management and capacity development of the programme

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the management and capacity development of the programme  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-02  |   ข่าววันที่: 2017-10-02 |  อ่าน: 474 ครั้ง
 

วันที่ 29 กันยายน 2560 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง  จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ  The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the management and capacity development components of the programme  ณห้องประชุม ปลาทู อาคารปลอดประสพ


  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (925)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (829) @fisheries.. (674) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (617) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (613) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (571) @Dof.. (566) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (535) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (521) คำนิยม.. (508) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (501) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร.. (496) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ.. (492) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560.. (482) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the manag.. (474) สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์.. (474) สำรวจข้อมูลการทำประมงพื้นบ้านและพาณิชย์.. (456) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (453) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (452) อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล.. (423)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900