กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the management and capacity development of the programme

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the management and capacity development of the programme  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-10-02  |   ข่าววันที่: 2017-10-02 |  อ่าน: 443 ครั้ง
 

วันที่ 29 กันยายน 2560 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง  จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ  The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the management and capacity development components of the programme  ณห้องประชุม ปลาทู อาคารปลอดประสพ


  •  Hit 20 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (891)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (805) @fisheries.. (642) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (586) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (586) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (553) @Dof.. (532) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (509) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (492) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (473) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ.. (472) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านและเครื่องมือประมงพาณิชย์ร.. (472) คำนิยม.. (462) ประชุมคณะทำงานจัดทำการประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2560.. (455) สำรวจการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรประมงจากเรือประมงพาณิชย์.. (451) กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง จัดประชุมพิจารณาการดำเนินการโครงการสำรวจ The 2018 R/V Dr Fridtjof Nansen surveys in the Bay of Bengal,and on the manag.. (443) สำรวจข้อมูลการทำประมงพื้นบ้านและพาณิชย์.. (436) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (425) ประชุมการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย.. (423) อบรมหลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัยด้านการประมงทะเล.. (400)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900