วันที่ 13 มกราคม 2563 นายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง และนางเสาวนีย์ สาลีโท นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้เข้าตรวจเยี่ยม ติดตาม แนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 13 มกราคม 2563 นายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง และนางเสาวนีย์ สาลีโท นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้เข้าตรวจเยี่ยม ติดตาม แนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 13 มกราคม 2563 นายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง และนางเสาวนีย์ สาลีโท นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้เข้าตรวจเยี่ยม ติดตาม แนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส พร้อมกันนี้ได้พบปะพี่น้องชาวประมงพาณิชย์ ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือประมง ประชาสัมพันธ์โครงการคืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ และขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเรา รับฟังปัญหาและตอบข้อซักถามด้านต่างๆ โดยมีผู้แทนศรชล.จังหวัดนราธิวาส สหวิชาชีพร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

https://www.stationtoday.com/24961
https://youtu.be/l-uRztdVlw4
https://www.thebangkoktimes.com/news/10372
http://www.chaidantai.com/?p=46003

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!