วันที่ 10 ม.ค. 63 นายนครินทร์ ซิ้มเจริญ เจ้าหน้าที่สื่อสาร และนายณัฐพงศ์ ภิรมย์หิรัณย์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า ได้เข้าดูระบบไฟฟ้าบนเรือและให้คำแนะนำการดูแลขั้วไฟที่ต่อกับอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือ (VMS)

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 10 ม.ค. 63 นายนครินทร์ ซิ้มเจริญ เจ้าหน้าที่สื่อสาร และนายณัฐพงศ์ ภิรมย์หิรัณย์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า ได้เข้าดูระบบไฟฟ้าบนเรือและให้คำแนะนำการดูแลขั้วไฟที่ต่อกับอุปกรณ์ระบุตำแหน่งเรือ (VMS) 

ประชาสัมพันธ์


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!