วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10:00 น. ศจร.นราธิวาสร่วมกับสหวิชาชีพ และศรชล.จังหวัดนราธิวาส ได้ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2563

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10:00 น. ศจร.นราธิวาสร่วมกับสหวิชาชีพ และศรชล.จังหวัดนราธิวาส ได้ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2563 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10:00 น. ศจร.นราธิวาสร่วมกับสหวิชาชีพ และศรชล.จังหวัดนราธิวาส ได้ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2563 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนธันวาคม 2562 และแนวทางการปฏิบัติงานในเดือนมกราคม 2563 รับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพจากหน่วยงานกรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน และศรชล.จังหวัดนราธิวาส โดยก่อนเริ่มประชุม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส ได้ประชาสัมพันธ์เรื่อง กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมให้แก่ชาวประมง ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!