วันที่ ๖ ม.ค. ๖๓ ศจร.นราธิวาส ร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ประจำเดือนธันวาคม ๖๒

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ ๖ ม.ค. ๖๓ ศจร.นราธิวาส ร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ประจำเดือนธันวาคม ๖๒ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ ๖ ม.ค. ๖๓ ศจร.นราธิวาส ร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ประจำเดือนธันวาคม ๖๒ ของข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๓

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!