วันที่ 14 ม.ค. 63 น.อ.สุดทวิช เบญจจินดา นายทหารประสานความมั่นคง/หน. ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเทียบเรือ (PSCC) ได้เดินทางมาดูการปฏิบัติงาน

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 14 ม.ค. 63 น.อ.สุดทวิช เบญจจินดา นายทหารประสานความมั่นคง/หน. ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเทียบเรือ (PSCC) ได้เดินทางมาดูการปฏิบัติงาน 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 14 ม.ค. 63 น.อ.สุดทวิช เบญจจินดา นายทหารประสานความมั่นคง/หน. ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเทียบเรือ (PSCC) ได้เดินทางมาดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงนราธิวาส พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือประมงบริเวณอำเภอเมืองนราธิวาส จำนวน 2 ท่าเทียบเรือ คือ ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดนราธิวาส และท่าเทียบเรือทักษิณไพบูลย์ โดยการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาข้อขัดข้องใดๆ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!