วันที่ 25 ธ.ค. 2562 นายนครินทร์ ซิ้มเจริญ เจ้าหน้าที่สื่อสารประจำศจร.นราธิวาส ได้ออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การติดต่อกับศจร.นราธิวาสผ่านช่องทางวิทยุสื่อสาร และการเก็บขยะทะเล ให้กับชาวประมงในพื้นที่อำเภอตากใบ ได้รับทราบ ซึ่งได้รับการตอบรับจากชาวประมงเป็นอย่างดี

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 25 ธ.ค. 2562 นายนครินทร์ ซิ้มเจริญ เจ้าหน้าที่สื่อสารประจำศจร.นราธิวาส ได้ออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การติดต่อกับศจร.นราธิวาสผ่านช่องทางวิทยุสื่อสาร และการเก็บขยะทะเล ให้กับชาวประมงในพื้นที่อำเภอตากใบ ได้รับทราบ ซึ่งได้รับการตอบรับจากชาวประมงเป็นอย่างดี 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 25 ธ.ค. 2562 นายนครินทร์ ซิ้มเจริญ เจ้าหน้าที่สื่อสารประจำศจร.นราธิวาส ได้ออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การติดต่อกับศจร.นราธิวาสผ่านช่องทางวิทยุสื่อสาร และการเก็บขยะทะเล ให้กับชาวประมงในพื้นที่อำเภอตากใบ ได้รับทราบ ซึ่งได้รับการตอบรับจากชาวประมงเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!