วันที่ 26 ธ.ค. 2562 นายนครินทร์ ซิ้มเจริญ เจ้าหน้าที่สื่อสาร ศจร.นราธิวาส ได้ให้การแนะนำการบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกการทำการประมง (Logbook) ที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งแนะนำการใช้วิทยุสื่อสารระหว่าง ศจร.นราธิวาส กับเรือประมง และขอความร่วมมือในการไม่ทิ้งขยะลงสู่ทะเล ให้กับเรือศรีไพรวัน ในพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับการตอบรับจากชาวประมงเป็นอย่างดี

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 26 ธ.ค. 2562 นายนครินทร์ ซิ้มเจริญ เจ้าหน้าที่สื่อสาร ศจร.นราธิวาส ได้ให้การแนะนำการบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกการทำการประมง (Logbook) ที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งแนะนำการใช้วิทยุสื่อสารระหว่าง ศจร.นราธิวาส กับเรือประมง และขอความร่วมมือในการไม่ทิ้งขยะลงสู่ทะเล ให้กับเรือศรีไพรวัน ในพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับการตอบรับจากชาวประมงเป็นอย่างดี 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 26 ธ.ค. 2562 นายนครินทร์ ซิ้มเจริญ เจ้าหน้าที่สื่อสาร ศจร.นราธิวาส ได้ให้การแนะนำการบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึกการทำการประมง (Logbook) ที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งแนะนำการใช้วิทยุสื่อสารระหว่าง ศจร.นราธิวาส กับเรือประมง และขอความร่วมมือในการไม่ทิ้งขยะลงสู่ทะเล ให้กับเรือศรีไพรวัน ในพื้นที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับการตอบรับจากชาวประมงเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!