วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายวิศวัฒ ศรีวะโร นักวิชาประมงปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หน.ศจร.นราธิวาส ให้เข้าร่วมพิธิเปิดงาน วันดินโลก

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายวิศวัฒ ศรีวะโร นักวิชาประมงปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หน.ศจร.นราธิวาส ให้เข้าร่วมพิธิเปิดงาน วันดินโลก 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.นายวิศวัฒ ศรีวะโร นักวิชาประมงปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หน.ศจร.นราธิวาส ให้เข้าร่วมพิธิเปิดงาน วันดินโลก " ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosion, Save Our Future " โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น เป็นประธาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!