วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิศวัฒ ศรีวะโร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นราธิวาส ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 12/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิศวัฒ ศรีวะโร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง นราธิวาส ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 12/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 

ข่าวกิจกรรม


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!