ศจร.นราธิวาส ได้ร่วมประชุมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร และแก้ไขปัญหาการเกษตรของจังหวัดนราธิวาส

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส ได้ร่วมประชุมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร และแก้ไขปัญหาการเกษตรของจังหวัดนราธิวาส 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 1330 น. นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร หัวหน้าศจร.นราธิวาส ได้ร่วมประชุมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร และแก้ไขปัญหาการเกษตรของจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!