นายสุพัฒน์  เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


นายสุพัฒน์  เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 14.40 น. นายสุพัฒน์  เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งให้โอวาทและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ หัวหน้า/ผู้แทน ส่วนราชการกรมประมง และหัวหน้า/ผู้แทน ส่วนราชการเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!