ศจร.นราธิวาส ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลเข้า - ออก ของเรือประมงทุกลำในพื้นที่ตากใบ เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ชาวประมง และผู้ประกอบการประมงในพื้นที่รับทราบ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การแก้ไขปัญหา IUU Fishing

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ศจร.นราธิวาส ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลเข้า - ออก ของเรือประมงทุกลำในพื้นที่ตากใบ เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ชาวประมง และผู้ประกอบการประมงในพื้นที่รับทราบ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การแก้ไขปัญหา IUU Fishing 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 26 และ 28 มีนาคม 2561 นายวิศวัฒ ศรีวะโร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงนราธิวาส ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลเข้า - ออก ของเรือประมงทุกลำในพื้นที่ตากใบ เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ชาวประมง และผู้ประกอบการประมงในพื้นที่รับทราบ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การแก้ไขปัญหา IUU Fishing ณ ท่าเทียบเรือหะยีมะ ตาบา ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!