ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานเอกสารด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ด่านตรวจประมงนราธิวาส


ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานเอกสารด้านธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ข่าวกิจกรรม


ประกาศศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำงานเอกสารด้านธุรการ จำนวน 1 อัตรา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!