กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา

 ด่านตรวจประมงปากบารา

กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-27  |   ข่าววันที่: 2020-02-25 |  อ่าน: 234 ครั้ง
 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากบารา ร่วมกับ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสตูล และสมาคมประมงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา ณ ท่าเทียบเรือเกียรติเจริญชัยการประมง โดยได้รับเกียรติจาก นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด มีหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ตัวแทนท่าเทียบเรือประมง ผู้ควบคุมเรือ และชาวประมง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 47 ราย เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลของประเทศไทย และรณรงค์ให้ชาวประมงมีการจัดเก็บเศษภาชนะที่นำออกไป หรือเศษเครื่องมือประมงที่เกิดจากกิจกรรมการทำการประมง นำกลับคืนฝั่งทุกรอบการทำการประมง เพื่อสร้างจิตสำนึกอันจะส่งผลให้ปัญหาขยะทะเลลดน้อยลง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561.. (1,064)  ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเอกสารและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ก่อนนำเรือประมงพาณิชย์ออกจากท่.. (1,041) Link หน่วยงานในสังกัด กบร. .. (859) e-PIPO จากระบบใบอนุญาตฯ285.. (830) การเตรียมเครื่องมือประมงพาณิชย์ เพื่อเข้ารับการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง.. (752) ศจร.ปากบารา จัดประชุมชี้แจงเรื้อง การจัดทำแบบสรุปสัตว์น้ำรายวัน ( Landing Decletion ) .. (586) ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561.. (573) ระบบตรวจสอบย้อนกลับ.. (572) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมง.. (564) สถิติการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง ศจร.ปากบารา.. (520)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงปากบารา

     อาคารเอนกประสงค์ชั้น 2 ท่าเทียบเรือปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110