กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปากบารา

กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-27  |   ข่าววันที่: 2020-02-25 |  อ่าน: 107 ครั้ง
 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากบารา ร่วมกับ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงสตูล และสมาคมประมงจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา ณ ท่าเทียบเรือเกียรติเจริญชัยการประมง โดยได้รับเกียรติจาก นายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด มีหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ตัวแทนท่าเทียบเรือประมง ผู้ควบคุมเรือ และชาวประมง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 47 ราย เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะทะเลของประเทศไทย และรณรงค์ให้ชาวประมงมีการจัดเก็บเศษภาชนะที่นำออกไป หรือเศษเครื่องมือประมงที่เกิดจากกิจกรรมการทำการประมง นำกลับคืนฝั่งทุกรอบการทำการประมง เพื่อสร้างจิตสำนึกอันจะส่งผลให้ปัญหาขยะทะเลลดน้อยลง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561.. (781)  ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเอกสารและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ก่อนนำเรือประมงพาณิชย์ออกจากท่.. (730) e-PIPO จากระบบใบอนุญาตฯ285.. (685) Link หน่วยงานในสังกัด กบร. .. (608) การเตรียมเครื่องมือประมงพาณิชย์ เพื่อเข้ารับการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง.. (598) ศจร.ปากบารา จัดประชุมชี้แจงเรื้อง การจัดทำแบบสรุปสัตว์น้ำรายวัน ( Landing Decletion ) .. (476) ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561.. (439) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมง.. (432) สถิติการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง ศจร.ปากบารา.. (404) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 7 และ 8 และ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ.. (377) ประชุมประจำเดือน.. (354) ระบบตรวจสอบย้อนกลับ.. (349) ข้อกำหนดการแจ้งปิด VMS ได้กรณีใดบ้าง.. (347) การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการแจ้งเข้า-ออก และการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสอบเรือประมง.. (319) ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดรูปแบบสมุดบันทึการทำการประมง.. (305) รองอธิบดีกรมประมง เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของ ศจร.ปากบารา.. (291) การอบรมให้ความรู้และทวนสอบการปฏิบัติงานการตรวจเรือเข้า-ออก.. (272) อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การจัดทำสมุดบันทึกการทำประมง" .. (248) banner PIPO Pakbara.. (240) ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ.. (217)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ปากบารา

     อาคารเอนกประสงค์ชั้น 2 ท่าเทียบเรือปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110