ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมง

 ด่านตรวจประมงปากบารา

ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมง 

ข่าวกิจกรรม


          ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า –ออก เรือประมงปากบารา ร่วมกับ สมาคมประมงจังหวัดสตูล จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมงที่จะบังคับใช้ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561  เพื่อให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน ลดปัญหาการกระทำผิดกฎหมาย  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล  ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13. 30 – 16.00 น.

        โดยมีนายโสภณ อ่อนคง ประมงจังหวัดสตูล เป็นประธาน และนายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า –ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า –ออก เรือประมงปากบารา เป็นผู้บรรยายชี้แจง และตอบข้อซักถาม ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  109 คน การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงปากบารา

     อาคารเอนกประสงค์ชั้น 2 ท่าเทียบเรือปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110    pipopakbara@gmail.com   074740695   074740695