ศจร.ปากบารา จัดประชุมชี้แจงเรื้อง การจัดทำแบบสรุปสัตว์น้ำรายวัน ( Landing Decletion )

 ด่านตรวจประมงปากบารา

ศจร.ปากบารา จัดประชุมชี้แจงเรื้อง การจัดทำแบบสรุปสัตว์น้ำรายวัน ( Landing Decletion ) 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงปากบารา จัดประชุมชี้แจ้งเรื้อง การจัดทำแบบสรุปสัตว์น้ำรายวัน ( Landing Decletion ) และแบบบันทึกข้อมูลในระบบ Thai Flagged Catch Certification รวมทั้งขั้นตอน และระยะเวลาในการอนุมัติ ให้แก่เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือที่ปฎิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเกิดความรวดเร็วในการตรวจสอบความถูกต้องของ LD ก่อนการจัดทำ MCPD ให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!