ศจร.ปากบารา จัดประชุมชี้แจงเรื้อง การจัดทำแบบสรุปสัตว์น้ำรายวัน ( Landing Decletion )

 ด่านตรวจประมงปากบารา

ศจร.ปากบารา จัดประชุมชี้แจงเรื้อง การจัดทำแบบสรุปสัตว์น้ำรายวัน ( Landing Decletion )  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-14  |   ข่าววันที่: 2018-03-07 |  อ่าน: 603 ครั้ง
 

วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงปากบารา จัดประชุมชี้แจ้งเรื้อง การจัดทำแบบสรุปสัตว์น้ำรายวัน ( Landing Decletion ) และแบบบันทึกข้อมูลในระบบ Thai Flagged Catch Certification รวมทั้งขั้นตอน และระยะเวลาในการอนุมัติ ให้แก่เจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือที่ปฎิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเกิดความรวดเร็วในการตรวจสอบความถูกต้องของ LD ก่อนการจัดทำ MCPD ให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนด

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561.. (1,100)  ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเอกสารและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ก่อนนำเรือประมงพาณิชย์ออกจากท่.. (1,083) Link หน่วยงานในสังกัด กบร. .. (899) e-PIPO จากระบบใบอนุญาตฯ285.. (851) การเตรียมเครื่องมือประมงพาณิชย์ เพื่อเข้ารับการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง.. (775) ศจร.ปากบารา จัดประชุมชี้แจงเรื้อง การจัดทำแบบสรุปสัตว์น้ำรายวัน ( Landing Decletion ) .. (603) ระบบตรวจสอบย้อนกลับ.. (599) ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561.. (592) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมง.. (580) สถิติการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง ศจร.ปากบารา.. (540)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงปากบารา

     อาคารเอนกประสงค์ชั้น 2 ท่าเทียบเรือปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110