ประชุมประจำเดือน

 ด่านตรวจประมงปากบารา

ประชุมประจำเดือน 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-17.30 น. ศจร. เขต 3 โดยนายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต) เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าศูนย์ (ประมง) ภายใต้สังกัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2561
ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากบารา เพื่อติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน สอนงาน(กรอบงานด้านสื่อสาร การตรวจสอบความถูกต้องของ Logbook การใช้งานระบบ e-pipo ของชาวประมง) และรับทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิจารณาตัวชี้วัดในรอบการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2561

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!