ประชุมประจำเดือน

 ด่านตรวจประมงปากบารา

ประชุมประจำเดือน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-03-14  |   ข่าววันที่: 2018-02-23 |  อ่าน: 438 ครั้ง
 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-17.30 น. ศจร. เขต 3 โดยนายวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต) เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าศูนย์ (ประมง) ภายใต้สังกัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2561
ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงปากบารา เพื่อติดตาม เร่งรัดผลการปฏิบัติงาน สอนงาน(กรอบงานด้านสื่อสาร การตรวจสอบความถูกต้องของ Logbook การใช้งานระบบ e-pipo ของชาวประมง) และรับทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิจารณาตัวชี้วัดในรอบการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2561


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561.. (955)  ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นเอกสารและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ก่อนนำเรือประมงพาณิชย์ออกจากท่.. (910) e-PIPO จากระบบใบอนุญาตฯ285.. (771) Link หน่วยงานในสังกัด กบร. .. (764) การเตรียมเครื่องมือประมงพาณิชย์ เพื่อเข้ารับการตรวจมาตรฐานเครื่องมือประมง.. (696) ศจร.ปากบารา จัดประชุมชี้แจงเรื้อง การจัดทำแบบสรุปสัตว์น้ำรายวัน ( Landing Decletion ) .. (535) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมง.. (517) ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561.. (507) ระบบตรวจสอบย้อนกลับ.. (485) สถิติการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง ศจร.ปากบารา.. (470) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 7 และ 8 และ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ.. (451) ประชุมประจำเดือน.. (438) ข้อกำหนดการแจ้งปิด VMS ได้กรณีใดบ้าง.. (433) การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการแจ้งเข้า-ออก และการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสอบเรือประมง.. (404) ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดรูปแบบสมุดบันทึการทำการประมง.. (371) รองอธิบดีกรมประมง เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของ ศจร.ปากบารา.. (357) การอบรมให้ความรู้และทวนสอบการปฏิบัติงานการตรวจเรือเข้า-ออก.. (344) อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การจัดทำสมุดบันทึกการทำประมง" .. (313) banner PIPO Pakbara.. (302) ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ.. (226)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงปากบารา

     อาคารเอนกประสงค์ชั้น 2 ท่าเทียบเรือปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110