วันที่ 23 สิงหาคม 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ


วันที่ 23 สิงหาคม 2560 

กิจกรรมวันที่ 23 สิงหาคม 2560


วันพุธที่ 23 สิงหาคม2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศรีสะเกษ นำโดย นางสาวศิราณี 
งอยจันทร์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ฯร่วมกันจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกับ กรมชลประทาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทุกหมู่เหล่า ตามโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4,000,000 ล้านตัว ทั้งนี้ศูนย์ฯยังได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจาก ศปจ.นครราชศรีมา,ศปจ.สุรินทร์,ศปจ. เขต 4(อุบลราชธานี) ศพจ.มุกดาหาร,ศพจ.อำนาจเจริญ,ศพจ.เขต5(ยโสธร) และพันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 2,000,000 ตัว จาก ศปจ.เขื่อนอุบลรัตน์,หน่วยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล กรมประมง ส่วนของการจัดงานศูนย์ได้รับเกียรติจาก นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีเปิด

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว...  201   ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 30--31 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงส...  171  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสั...  154  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 19-21 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสั...  150  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว...  147  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 5 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น...  137  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 23-24 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสั...  132  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 7 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น...  130  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 24-26 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสั...  128  ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 8-9 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว...  114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

     148 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000 facebook ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศรีสะเกษ    ifsisaket1@gmail.com   045-613359   045-61-3-359   แฟนเพจ