วันที่ 26 เมษายน 2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

วันที่ 26 เมษายน 2561 

กิจกรรมวันที่ 26 เมษายน 2561

 เผยเเพร่: 2018-05-01  |   ข่าววันที่: 2018-05-01 |  อ่าน: 168 ครั้ง
 

26 เม.ย. 2561 นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ และคณะผู้ตรวจประเมินฯ โดยมีนางสาวอัมพุชนี นวลแสง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และนางสาวจุฑาทิพย์ โลกิจสถาพร ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง และนายวานิช ศรีวิชัย นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9000-2552 เล่ม 1 จำนวน 4 ฟาร์ม ณ ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

 148 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000 facebook ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศรีสะเกษ