วันที่ 9-10 เมษายน 2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

วันที่ 9-10 เมษายน 2561 

กิจกรรมวันที่ 9-10 เมษายน 2561

 เผยเเพร่: 2018-04-17  |   ข่าววันที่: 2018-04-17 |  อ่าน: 177 ครั้ง
 

วันที่ 9-10 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ และประมงอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรกรด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่องการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่การเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานอินทรีย์ แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ณ ตำบลโคกจาน ตำบลแข้ ตำบลทุ่งไชยและตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนเกษตรกร 31 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

 148 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000 facebook ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศรีสะเกษ