วันที่ 13-15 มีนาคม 2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

วันที่ 13-15 มีนาคม 2561 

กิจกรรมวันที่ 13-15 มีนาคม 2561

 เผยเเพร่: 2018-04-02  |   ข่าววันที่: 2018-04-02 |  อ่าน: 210 ครั้ง
 

13-15 มี.ค. 2561 นายสมหมาย โกศล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายวานิช ศรีวิชัย นักวิชากรประมง เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ ถ่ายทอดความรู้ ด้านระบบการจัดการและด้านความปลอดภัย (Biosecurity) แก่เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กบนา) ปี 2561 จำนวน 52 ราย ณ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ และศพก.เครือข่ายด้านการประมง ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ จากนั้นลงพื้นที่ฟาร์มเกษตรกร โดยนายกฤชธนัตต์ คำอุดม เกษตรกรตัวอย่างในโครงการฯ ได้ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับหลักการป้องกันโรคและการจัดการด้านการการผลิต ซึ่งนายกฤชธนัตต์ คำอุดม ได้กล่าวว่าตนสามารถเริ่มเพาะกบได้ตั้งแต่เดือน ม.ค. (จากเดิมเพาะช่วงเดือน มี.ค.) โดยการใช้จุลินทรีย์เป็นตัวเสริมสร้างให้กบมีสุขภาพแข็งแรง และทนทานต่อโรค

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

 148 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000 facebook ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศรีสะเกษ