วันที่ 16-18 มกราคม 2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

วันที่ 16-18 มกราคม 2561 

กิจกรรมวันที่ 16-18 มกราคม 2561

 เผยเเพร่: 2018-02-13  |   ข่าววันที่: 2018-02-13 |  อ่าน: 200 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯลงพื้นที่ออกตรวจประเมินฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ/ให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งนี้ยังได้เข้าตรวจเยี่่ยมเยือนซักถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

 148 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000 facebook ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศรีสะเกษ