วันที่ 3-7 มกราคม 2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

วันที่ 3-7 มกราคม 2561 

กิจกรรมวันที่ 3-7 มกราคม 2561

 เผยเเพร่: 2018-02-13  |   ข่าววันที่: 2018-02-13 |  อ่าน: 219 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ 3 - 7 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ประเมิน การเจริญเติบโตของพันธุ์ปลา ทุก 2 เดือน (ครั้งที่ 2) โดยการสุ่มตัวอย่างรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือข่ายที่มีช่องตาต่างกัน เและสุ่มวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามโครงการวิจัยการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 9 แห่ง ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์และอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

 148 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000 facebook ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศรีสะเกษ