วันที่ 19-21 ธันวาคม 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

วันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 

กิจกรรมวันที่ 19-21 ธันวาคม 2560

 เผยเเพร่: 2018-02-13  |   ข่าววันที่: 2018-02-13 |  อ่าน: 172 ครั้ง
 

วันที่ 19-21 ธันวาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 หลักสูตร การสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร อำเภอสำโรงทาบ และอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 42 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

 148 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000 facebook ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศรีสะเกษ