ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ ปักษ์แรก

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ ปักษ์แรก  

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ ปักษ์แรก

 เผยเเพร่: 2021-07-16  |   ข่าววันที่: 2021-07-16 |  อ่าน: 129 ครั้ง
 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางสาวนงค์เยาว์ มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษและ นายวานิช ศรีวิชัย นักวิชาการประมง เข้าร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มปลากัดไทย โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ เอกชน เพื่อนำมาใช้ประกอบพิจารณาร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มปลากัด ให้เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ

 148 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  33000 facebook ศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศรีสะเกษ