ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรม การประกวด Smart DOF Officer  และจัดทำคลิป VDO นำเสนอผลงาน, แนวคิดข้าราชการ 4.0 และแนวคิดในการพัฒนากรมประมงให้เป็นหน่วยงาน 4.0  เพื่อเป็นตัวแทน กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในการประกวดในระดับกรมประมง ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

     ตู้ ปณ.8 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240    nakhonsri_fish@yahoo.com   075-845-183   075-845-183   แฟนเพจ