ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดก๊าซเรือนกระจก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 

โดยหน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส. สาขาทุ่งใหญ่) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ เช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช กรมประมง กรมพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลกุแกระ และโรงเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่ พร้อมด้วยประชาชนในชุมชน หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณพื้นที่ รอบๆ ศาลาประชุมของหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดก๊าซเรือนกระจก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

     ตู้ ปณ.8 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240    nakhonsri_fish@yahoo.com   075-845-183   075-845-183   แฟนเพจ