ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช


ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางสาวนิภา กาลศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ข้าราชการ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาบ้า (ปลาสุลต่าน)? ปลาตะเพียน และปลายี่สกเทศ? จำนวนรวม 500,000 ตัว ในโครงการเพิ่มประชากรสัตว์น้ำจืดและพัฒนาแหล่งน้ำผุด ประจำปี 2565 ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ณ อ่างเก็บน้ำคลองบ้านกลาง หมู่ 4 ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ คณะครู และนักเรียน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราช

     ตู้ ปณ.8 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240    nakhonsri_fish@yahoo.com   075-845-183   075-845-183   แฟนเพจ