โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

     เกาะยอ เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบสงขลา บริเวณใกล้กับทางฝั่งอำเภอเมืองสงขลา มีพื้นที่ที่เป็นผืน ดินทั้งหมดราว ๆ 9,375 ไร่ ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาสลับกับเนินสูง โดยส่วนที่สูงที่สุดมีความสูงมากถึง 150 เมตร ชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีเชื้อสายจีน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมง โดยมีสินค้าที่มี ชื่อเสียง ก็คือ ผ้าทอเกาะยอ ซึ่งมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ ลายที่โด่งดังก็คือ ลายราชวัตถ์ เป็นลายที่ ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย นอกจากนี้ที่ตั้งของเกาะยอนั้น เหมาะสมแก่การปลูกผลไม้แบบมรสุม จึงทำให้มีผลไม้อร่อย ๆ ให้ได้อิ่มอร่อยกันตลอดทั้งปี โดยเฉพาะ "จำปาดะ" ที่มีกลิ่นหอม รสชาติหวานมัน อร่อยที่สุดในสงขลา และที่นี่ยังเป็นสถานที่ เพาะเลี้ยงปลากะพงขาวที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ เนื้อปลานุ่มหวานอร่อย ปัจจุบันบนเกาะยอยังมี สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโฮมสเตย์ที่พักครบครัน เหมาะแก่การเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม

อัตลักษณ์วิถีชุมชน

     เกาะยอมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีทั้งภูเขา ที่ราบ แหลม อ่าว ซึ่งเป็นลักษณะที่โดดเด่นกว่าตำบลอื่นๆ และ มีสะพานติณสูลานนท์ เชื่อมระหว่างเกาะยอกับตำบลใกล้เคียงทำให้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม พื้นที่ส่วน ใหญ่เป็นไหล่เขาและที่ราบตามเชิงเขา เหมาะแก่การเกษตรกรรม จึงมีการทำสวนผลไม้ แบบ สุมรุม หมายถึงผลไม้จะผลัดกันให้ผลผลิตตลอดปี เช่น ส้มโอ มะพร้าว ขนุน ผลไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ จำปาดะ ซึ่งสามารถนำไปทอดเหมือนกล้วยแขก หรือจะกินเป็นผลไม้แบบขนุนก็ได้นอกจากนั้น เกาะยอมี “ผ้าทอเกาะยอ”ซึ่งเป็น ผ้าพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากผู้นิยมสวมใส่ผ้าไทย มีลายที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ลายราชวัตถ์ ดอกพิกุล ดอกพะยอม ที่น่าสนใจอีกอย่าง คือเกาะยอ เป็นแหล่งเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในทะเลสาบสงขลา ทำให้บนเกาะมีร้านอาหารชั้นดีมากมาย ตำบลเกาะยอเป็นตำบลหนึ่งที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP Village Champion ปี 2549

สถานที่ท่องเที่ยว

         1. สะพานติณสูลานนท์

          เป็นสะพานที่ทอดข้ามทะเลสาบสงขลาบริเวณตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา ไปยังตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร โดยมีเกาะยอเป็นเกาะเชื่อมต่ออยู่ตรงกลาง มีระยะทางรวมทั้งหมด 2,640 เมตร ซึ่งหากมองจากมุมสูงก็จะเห็นว่าสะพานทอดยาวไปบนผืนน้ำ เป็นภาพที่สวยงาม และมีจุดให้ถ่ายรูปใน หลากหลายมุม

          2. ตลาดสินค้าพื้นเมือง

          ตั้งอยู่ติดกับถนนสงขลา-ระโนด ฝั่งติดกับทะเลสาบ เป็นตลาดที่จำหน่ายของเด็ดของดีของเกาะยอ พร้อมทั้งสินค้าพื้นเมืองของภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า, เครื่องประดับ, อาหารทะเลแห้งและแปรรูป,ผ้าบาติก และผัก-ผลไม้สด ๆ

          3. ฟาร์มเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง

          เกาะยอ ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังที่ใหญ่ที่สุดของไทย โดยฟาร์มจะมีอยู่ รอบ ๆ เกาะยอ แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะ ปลากะพงของที่นี่จะเลี้ยงในระบบสามน้ำตามธรรมชาติ โดยน้ำในทะเลสาบจะมี 3 ช่วง คือ ช่วงน้ำจืด ช่วงน้ำกร่อย และช่วงน้ำเค็ม เรียกกันว่า ปลาสามน้ำ รสชาติของปลาจึงอร่อย นุ่ม หวาน ตัวใหญ่ ไม่ควรพลาดแก่การลิ้มลอง

          4. สวนผลไม้ชาวบ้าน

          เกาะยอ ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกผลไม้แบบมรสุมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของสงขลา มีผลไม้ไทย ๆ ให้ได้กินกันตลอดทั้งปี และบางสวนยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมตอนผลไม้สุกได้ด้วย เช่น สวนสมรม   (เกษตรผสมผสาน) ลุงวี, สวนละมุดป้าเภา-ลุงสุด และสวนสมรมลุงไพจิตร

กิจกรรมท่องเที่ยวที่แนะนำ

     ร่องเรือดูวิถีชาวประมง ชมกินปลากะพงสามน้ำและอาหารทะเลสดๆและเก็บภาพบรรยากาศยามเย็นในช่วงเวลาพระอาทิตย์กำลังลาลับขอบฟ้า ที่มีวิวของกระชังปลากะพงตั้งเรียงรายอยู่กลางน่านน้ำทะเลสาบสงขลา 

ร้านอาหาร/อาหารแนะนำ

     ศิรดา เกาะยอ  ครัวครูวาส  ชมจันทร์  น้ำเคียงดิน ร้านอาหารมหัศจรรย์ เกาะยอ  เมนูแนะนำแกงคั่ว ไข่ปลาริวกิว ปลากะพงนึ่งมะนาว กุ้งทอดราดซอสมะขาม ยำไข่แมงดา ฯลฯ

ที่พักแนะนำ

     กำนันโตโฮมสเตย์  เรือนไม้ชายเล  การ์ตูนโฮมสเตย์ เกาะยอโฮมสเตย์ (ลุงเดชา)  ฯลฯ

โปรแกรมท่องเที่ยว ( เช่น 1 Day Trip )

     ช่วงเช้า ข้ามสะพานติณสูลานนท์ สักการะสมเด็จเจ้าเกาะยอ และพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ณ วันแหลมพ้อเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้กว่า 20 แห่ง พร้อมชมทิวทัศน์ทะเลสาบสงขลาและสะพานติณสูลานน์

    ช่วงบ่าย ชมเส้นทางการทอผ้า และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าเกาะยอ ณ กลุ่มทอผ้า จากนั้นศึกษาการ ทำปุ๋ยชีวภาพ และสวนเกษตรแบบผสมผสาน(สวนสมรม) พร้อมชิมผลไม้ตามฤดูกาล นำชมวัดท้าย เกาะยอ และเขาเพหาร จากนั้นนำเข้าสู่ที่พักโฮมสเตย์กลางทะเล ร่วมกิจกรรมตกปลา และอิ่มอร่อยอาหารทะเลปิ้งย่าง

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสขลา

 

 

 

     

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  232   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  214  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  163  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  129  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  89  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  69  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  67  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  65  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   8  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   5


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218