โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว   

        ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ตั้งอยู่เลขที่ 67 หมู่ 9 บ้านขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า เสียงเรือหางยาวที่ล่องไปตามเส้นทางน้ำ และเหล่านกกระยางนานาพันธุ์ที่เกาะอยู่บนต้นจาก เป็นสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่า กำลังเดินทางเข้าสู่ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนแล้ว หมู่บ้านเล็ก ๆ บนแหลมที่ยื่นไปในทะเลแห่งนี้ ในอดีตเคยเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าจากเรือสำเภาจีนและเรือพาณิชย์ต่างชาติเพื่อส่งต่อไปยังเมืองหลวง บริเวณนี้จึงกลายเป็นชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ ก่อนจะพบกับวิกฤติน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งทำให้ปัจจุบันแผ่นดินบางส่วนหายไป ชาวบ้านจึงรวมพลังตั้งกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งขึ้นและผลักดันสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขุนสมุทรจีนโฮมสเตย์ ในบรรยากาศสบาย ๆ ติดทะเลซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ เพียง ๑๙ กิโลเมตรเท่านั้น

กิจกรรมท่องเที่ยวที่โดดเด่น/แนะนำ

               นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากมาย ตั้งแต่กราบสักการะ เจ้าพ่อหนุ่มน้อยลอยชาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน สำรวจโบราณวัตถุกว่าหมื่นชิ้นที่ขุดพบบริเวณป่าชายเลน อาทิ ถ้วยชามลายคราม เงินพดด้วง ไห ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านขุนสมุทรจีน สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวบ้าน ดูการจับกุ้ง งมหอยแครง แกะหอยนางรม ทำกะปิเคย ลงเล่นน้ำ หรือปั่นจักรยานไปปลูกป่าชายเลน และห้ามพลาดชมความมหัศจรรย์ของโบสถ์ซึ่งยุบตัวไปพร้อมกับผืนดิน กราบไหว้พระพุทธรูปปางห้ามสมุทรองค์ใหญ่ที่หันหน้าออกสู่ทะเลที่ วัดขุนสมุทราวาส หรือวัดขุนสมุทรจีน เป็นสิ่งปลูกสร้างติดชายฝั่งหนึ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่  ไม่ถูกน้ำทะเลกลืนหายไป ช่วงเย็นอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสด ๆ ปูเนื้อแน่น ๆ กุ้งตัวโต ๆ จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ด พร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ระบายสีส้มไปทั่วฟ้าไล่ลงมายังผืนน้ำ ตัดกับเงาของคันดินและกระท่อมหลังน้อย เป็นภาพแห่งความสุขใจที่หาได้ง่ายเมื่อมาเยือนชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ทั้งยังได้มีส่วนช่วยอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลและป่าต้นน้ำด้วย เพราะค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจะนำเข้ากลุ่มเพื่อการอนุรักษ์ต่อไป

โปรแกรมการท่องเที่ยว (1Day Trip)

    ราคาที่พักบ้านขุนสมุทรจีนโฮมสเตย์ผู้ใหญ่สมร เข่งสมุทร  2 วัน 1 คืน  พร้อมอาหารทะเล 3 มื้อวัน

    วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์  ผู้ใหญ่ 700 บาท/คน  เด็ก 350 บาท/คน

    วันธรรมดา  ผู้ใหญ่ 600 บาท/คน  เด็ก 300 บาท/คน

    รายได้ 10% จากนักท่องเที่ยวจะนำเข้ากองทุนปลูกป่าชายเลน และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน เช่น การปลูกป่าชายเลน สร้างเขื่อนกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริหารจัดการภายในชุมชนและการอนุรักษ์สัตว์น้ำทะเล

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

      0865675296 / 0850200024   มัดจำล่วงหน้า 30%

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort วังปลาบ้านป่ากล้วยตำบลสันนาเม็ง (Fisherman’s...  198   โครงการ Fisherman’s Village Resort อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี (...  187  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  168  Fram stay for health   167  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  166  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนท่องเที่ยวปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (Fish...  156  โครงการ Fisherman’s Village Resort องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง (Fisherm...  141  โครงการ Fisherman’s Village Resort ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านอีเล็ต จังหวัดชุมพร (Fis...  128  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  112  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนคลองเขายั่ว จังหวัดระนอง (Fisherman’s V...  100


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218