โครงการ Fisherman’s Village Resort วิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนคลองลาวน จังหวัดระยอง (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort วิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนคลองลาวน จังหวัดระยอง (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

     คลองลาวนเป็นคลองธรรมชาติที่มีต้นกำเนิดมาจากเทือเขาป่าสองสลึง ไหลมาจากคลองสองสลึงและคลองยาง มารวมกันเป็นคลองลาวนซึ่งลำคลองมีลักษณะโค้งวนไปมา จึงเป็นชื่อว่า คลองลาวน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลชากพงและตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีความกว้างโดยเฉลี่ย 40 เมตร ความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร โดยมีลักษณะ 3 น้ำ คือ น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม มีต้นน้ำมาจากพื้นที่การเกษตรโดยรอบการประกอบอาชีพของราษฎรมีป่าชายเลนโอบล้อมเหมือนบ่ออนุบาลตัวอ่อนตามธรรมชาติ ชุมชนทำการประมงพื้นบ้าน และเพาะเลี้ยงหอยนางรมมาเป็นเวลากว่า 50 ปี ชุมชนในพื้นที่จึงรวมกลุ่มกันก่อตั้งวิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนคลองลาวน ในปี 2552 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนในพื้นที่ โดยในชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์จากการทำประมงพื้นบ้าน การเพาะเลี้ยงหอยนางรมและป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งนั่งเรือชมธรรมชาติคลองลาวน  การหยอดตุ้มหอยนางรมวิถีชาวบ้าน และล่องเรือชมการเลี้ยงหอยนางรมในคลองลาวน มีการปลูกป่าชายเลน การฟื้นฟูต้นจากและการปรุงอาหารจากวิถีชุมชน

เส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ

     - นั่งเรือชมธรรมชาติคลองลาวน

     - การหยอดตุ้มหอยนางรมวิถีชาวบ้าน และล่องเรือชมการเลี้ยงหอยนางรมในคลองลาวน

     - ฐานป่าชายเลน การปลูกป่าชายเลน การฟื้นฟูต้นจาก

     - เยี่ยมชมหมู่บ้านกาเซ เป็นหมู่บ้านที่มีอายุ มากถึง 70 ปี

     - ดำน้ำบริเวณบ้านปลา ซั้งเชือก ซั้งกอ

     - งมหอยถ่าน

     - เก็บขยะบริเวณชายหาด

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

วิสาหกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนคลองลาวน  สถานที่ตั้ง: หมู่ที่ 4 บ้านกร่ำ ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้: 08-6147-4513  คุณบุรี  สำเร็จ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218