กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application

 กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล

กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application 

บทความ

 เผยเเพร่: 2021-04-08  |   ข่าววันที่: 2021-04-08 |  อ่าน: 188 ครั้ง
 

     กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนา Mobile Application ที่เรียกว่า AI Fish ID Mobile Application หรือ AI Fish ID เพื่อสนันสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ กชท. ได้มอบหมายให้นายโอภาส ชามะสนธิ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดสัตว์ทะเล และการจำแนกทางอนุกรมวิธานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชัน

     การใช้งาน AI Fish ID ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสามารถใช้กล้องถ่ายรูปที่อยู่ ในสมาร์ทโฟน ถ่ายรูปสัตว์น้ำจากนั้นปัญญาประดิษฐ์จะประมวลผล โดยใช้ฐานข้อมูลทางอนุกรมวิธานเพื่อระบุชนิดสัตว์น้ำ เป็นประโยชน์ทางสถิติประมง การจำแนกชนิดสัตว์น้ำในภาคสนาม ทั้งภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป อย่างมาก

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล เดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อเก็บตัวอย่างปลาในสกุล Rastrelliger .. (204)  กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล.. (201) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระยอง สนับสนุนพันธุ์หอยหวาน ขนาด 1 - 3 เซนติเมตร จำนวน 10,000 ตัว เพื่อร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ .. (188) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (188) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (188) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (188) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (188) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (188) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (188) กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนา Mobile Application.. (188)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มชีววิทยาและความหลากหลายทางทะเล

     อาคารปลอดประสพชั้น 7แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900