ความแตกต่างของคุณภาพน้ำและแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลแบบพัฒนาที่ปูด้วยพลาสติกและบ่อดิน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

ความแตกต่างของคุณภาพน้ำและแพลงก์ตอนพืชในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลแบบพัฒนาที่ปูด้วยพลาสติกและบ่อดิน 

งานวิจัย

 เผยเเพร่: 2021-03-26  |   ข่าววันที่: 2021-03-26 |  อ่าน: 120 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ฝ่าวิกฤตการเลี้ยงกุ้ง: การทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมแบบบ่อลอยมีวิธีการเลี้ยงหมุนเวียนน้ำแบบเรสเวย์ เน้นรักษาสิ่งแวดล้อม.. (297)  ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา มีจำหน่ายลูกปูทะเล (ปูขาว) .. (267) เป็นเกษตรกรเลี้ยงกุ้งไทยใครบอกว่าง่าย: คิดจะทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลในยุค 4.0 ต้องทราบสิ่งนี.. (244) เป็นเกษตรกรเลี้ยงกุ้งไทยใครบอกว่าง่าย: คิดจะทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลในยุค 4.0 ต้องทราบสิ่งนี.. (244) เป็นเกษตรกรเลี้ยงกุ้งไทยใครบอกว่าง่าย: คิดจะทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลในยุค 4.0 ต้องทราบสิ่งนี.. (244) พีแอลซี (PLC) กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (207) พีแอลซี (PLC) กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (207) พีแอลซี (PLC) กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (207) พีแอลซี (PLC) กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (207) พีแอลซี (PLC) กับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (207)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา

     3/1 หมู่ 1 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140