คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563


smiley คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 381/2564 ลว. 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย) 

smileyคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 374/2564 ลว. 7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (1 ราย) 

smileyคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 303/2564 ลว. 5 เมษายน 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย) 

smiley  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 140/2564 ลว  8 กุมภาพันธ์ 2564  เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

smiley คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 133/2564 ลว. 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (1 ราย) 

smiley คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1475/2563 ลว. 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ( 1 ราย )

smiley  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1192/2563 ลว 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

smiley  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1196/2563 ลว 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คำสั่งกรมประมง 2565   10,278   ประกาศกรมประมง   1,173  การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ...  1,065  ประกาศกรมประมง 2565   776  เอกสารสำหรับการเข้ารับฟังชี้แจ้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สู...  717  HR อาสามาบอก......คลิกดูเอกสารก่อนหน้า......   634  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณ...  389  Q & A หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการปรับระดับให้สูงขึ้นประเภททั่วไป และ ประเ...  236  การประเมินสถานภาพของกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   224  การประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไม่ใช่ตำแห...  142


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

     กรมประมง  อาคารจุฬาภรณ์ 50 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต จตุจักร กทม. 10900    manpower.m@personnel.mail.go.th   029406557   029406557   แฟนเพจ