แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)

 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา


แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ตามนโยบายปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร 2547 ที่เป็นของรัฐบาล กรมประมงได้กำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบธุรกิจการประมงทุกประเภทวัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รวมทั้งผู้ประกอบกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่อง

2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ รองรับการพัฒนามาตรฐานสินค้าประมง

3. เพื่อการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงพิธีการนำเข้า-ส่งออก

4. เพื่อการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับในกรณีสินค้ามีปัญหา

5. เพื่อการกระจายข้อมูลต่างๆ ข่าวสารอย่างมีระบบ และอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

(แบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทบ.1  ใช้สำหรับ ฟาร์มเลี้ยง โรงเพาะฟัก/อนุบาล)  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทบ.1

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แบบรายงานข้อมูลราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ ของแต่ละพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา   98   NO GIFT POLICY กรมประมง    78  นายคนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัดสำนักงานประมงจังห...  70  นายคนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางจรีภรณ์ มีศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาแ...  64  แบบแสดงข้อมูลที่ดิน ( 1 - 2) ให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายกอบต. นายกเทศมนตรี รับรองกา...  56  O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   30  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก   25  สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทราขอเชิญชวนประกวด ปลากัดหม้อ ในงานวันมะม่วง และของดี...  12


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

     ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น2 ถนนเรืองวุฒิ  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000    padriew_fish@hotmail.com   038-511852   038-511852   แฟนเพจ