แบบฟอร์มแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (พรก.สัตว์น้ำควบคุม)

 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา


แบบฟอร์มแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (พรก.สัตว์น้ำควบคุม) 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ตามที่จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อออกฏกระทรวงกำหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ. 2559เพื่อประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
ซึ่งเป็นกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ให้มีคุณภาพไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรืออันตรายต่อผู้บริโภคหรือต่อกิจการของบุคคลอื่น โดยเกษตรกรผู้ที่ทำการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นสัตว์น้ำควบคุม ต้องแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลทุกคน ตามพระราชกำหนดสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ. 2559  ดาวโหลดแบบฟอร์ม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  นายคนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางจรีภรณ์ มีศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนา...  95   นายคนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนางจรีภรณ์ มีศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาแ...  80  สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอประชาสัมพันธ์การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย (ด้าน...  79  แบบรายงานข้อมูลราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ ของแต่ละพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา   75  นายคนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางจรีภรณ์ มีศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนา...  74  นายคนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายรักชพรวัตน์ พันธ์บุตร ประมงอำเภ...  71  นายคนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายสุทธิวุฒิ แก่นทอง หัวหน้ากลุ่มบ...  71  นายคนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางสาวณัฐณิชา สุขไชยพร ตำแหน่งนักว...  66  สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดั...  65  นายคนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางจรีภรณ์ มีศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนา...  64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

     ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น2 ถนนเรืองวุฒิ  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000    padriew_fish@hotmail.com   038-511852   038-511852   แฟนเพจ