แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.2)

 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.2) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-03-13  |   ข่าววันที่: 2020-03-02 |  อ่าน: 19 ครั้ง
 

ตามนโยบายปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร 2547 ที่เป็นของรัฐบาล กรมประมงได้กำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบธุรกิจการประมงทุกประเภทวัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รวมทั้งผู้ประกอบกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่อง

2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ รองรับการพัฒนามาตรฐานสินค้าประมง

3. เพื่อการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงพิธีการนำเข้า-ส่งออก

4. เพื่อการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับในกรณีสินค้ามีปัญหา

5. เพื่อการกระจายข้อมูลต่างๆ ข่าวสารอย่างมีระบบ และอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

(แบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทบ.2  ใช้สำหรับ ผู้รวบรวม นำเข้า-ส่งออก)  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนเกษตรกร ทบ.2


 Tags

  •  บทความ
  • ฐานข้อมูลด้านประมงในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดสถานที่รับแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ของผู้ประกอบการในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเพิ่มเติม  แบบฟอร์มแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (พรก.สัตว์น้ำควบคุม)  แบบฟอร์มขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.2 ต่ออายุ) แบบฟอร์มขอต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1 ต่ออายุ) แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.2) แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) Line@ สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการฝึกอบรม "การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สัตว์น้ำจืด".. (526)  ตรวจติดตามฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านประมง ประจำปีงบประมาณ 2561.. (469) จัดแถลงข่าว “ประมงแปดริ้ว ปลอดโรค ปลอดภัย” ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สร้างความเข้มแข็งอาชีพประมงให้ยั่งยืน.. (443) จัดอบรมโครงการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม กิจกรรมหลักการเลี้ยงกุ้งขาวร่วมกับปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจในบ่อดิน ปีงบประมาณ 256.. (407) เปิดตลาดประชารัฐ Green Market คนไทยยิ้มได้ และของดีจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (404) การประกวดเกษตรกรแบะสถาบันเกษตรกรดีเด่น.. (397) ประชุมชี้แจง โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอคลองเขื่อน.. (354) ประชุมชี้แจง โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอเมือง.. (342) พิธีมอบฝายมีชีวิต บ้านแปลเสมา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา.. (340) ประชุมชี้แจง โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2561 อำเภอบ้านโพธิ์.. (338) Line@ สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (303) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประมงพาณิชย์ ประจำปี 2561.. (298) บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล.. (286) คลินิกเคลื่อนที่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2562.. (280) วันรวมน้ำใจ สู่กาชาด ประจำปี 2561.. (274) ลงพื้นที่ประสานงานเบื้องต้นและสำรวจความพร้อมของสถานที่.. (273) โครงการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (271) จิตอาสา.. (267) แบนเนอร์.. (267) ลงพื้นที่จับพิกัดและวาดแผนที่แผนผังแปลงของเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอสนามชัยเชต จังหวัดฉะเชิงเทรา.. (260)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา

     ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น2 ถนนเรืองวุฒิ  ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000