กิจกรรมร่วมจัดทำธนาคารปูม้า สำหรับชุมชน (ตั้งต้น) บ้านท่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง

กิจกรรมร่วมจัดทำธนาคารปูม้า สำหรับชุมชน (ตั้งต้น) บ้านท่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 

ธนาคารปูม้า วช.

 เผยเเพร่: 2020-07-29  |   ข่าววันที่: 2020-02-28 |  อ่าน: 127 ครั้ง
 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย.. (187)  ส่งมอบวัสดุและร่วมซ่อมแซมธนาคารปูม้าบ้านบางเบน.. (180) สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง.. (165) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตำบลบางใหญ่ กระบุรี.. (156) กิจกรรมภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชนบ้านบางกล้วยนอก.. (152) สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง ร่วมถวายพระพร.. (135) กิจกรรมภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชนบ้านหาดทรายดำ.. (131) กิจกรรมร่วมจัดทำธนาคารปูม้า สำหรับชุมชน (ตั้งต้น) บ้านท่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง.. (127) ส่งมอบธนาคารปูม้าบ้านท่ากลางแห่งที่ 2.. (126) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำบ้านเขาฝาชี.. (122) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบ้านเกาะคณฑี.. (120) ร่วมลงนามถวายพระพร.. (112) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบ้านบางกล้วยนอก.. (101) ถวายพระพรพระพันปีหลวง.. (94) อบรมหลักสูตร "แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ฟื้นฟู).. (89) ถวายพระพร.. (68) สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง ร่วมถวายพระพรพระบรมราชินี.. (4) 

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง

     157 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง