สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง

 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง 

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง

 เผยเเพร่: 2020-05-18  |   ข่าววันที่: 2020-05-18 |  อ่าน: 113 ครั้ง
 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย.. (118)  สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง.. (113) กิจกรรมภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชนบ้านบางกล้วยนอก.. (111) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตำบลบางใหญ่ กระบุรี.. (107) กิจกรรมภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชนบ้านหาดทรายดำ.. (97) สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง ร่วมถวายพระพร.. (97) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบ้านเกาะคณฑี.. (88) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำบ้านเขาฝาชี.. (83) ร่วมลงนามถวายพระพร.. (76) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบ้านบางกล้วยนอก.. (74) ถวายพระพร.. (66) ถวายพระพรพระพันปีหลวง.. (64) ส่งมอบธนาคารปูม้าบ้านท่ากลางแห่งที่ 2.. (62) ส่งมอบวัสดุและร่วมซ่อมแซมธนาคารปูม้าบ้านบางเบน.. (61) กิจกรรมร่วมจัดทำธนาคารปูม้า สำหรับชุมชน (ตั้งต้น) บ้านท่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง.. (56) อบรมหลักสูตร "แนวทางและวิธีการดำเนินกิจกรรมธนาคารปูม้าของชุมชนอย่างต่อเนื่อง (ฟื้นฟู).. (53) สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง ร่วมถวายพระพรพระบรมราชินี.. (4) 

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง

     157 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง