ศพท.ระนอง จัดนิทรรศการภายในงานอาบน้ำแร่แลระนองและงานกาชาดจังหวัดระนอง ประจำปี 2565 ในวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 วันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง


ศพท.ระนอง จัดนิทรรศการภายในงานอาบน้ำแร่แลระนองและงานกาชาดจังหวัดระนอง ประจำปี 2565 ในวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 วันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล จัดนิทรรศการภายในงานอาบน้ำแร่แลระนองและงานกาชาดจังหวัดระนอง ประจำปี 2565 ในวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 วันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน 2565 ณ ลานเทศบาลเมืองระนอง  จังหวัดระนอง ในหัวข้อ “ธนาคารสัตว์น้ำชุมชน” เพื่อส่งเสริมการจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน ภายในซุ้มนิทรรศการได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของชุมชนโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ  สร้างความสมดุลระหว่างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชนผ่านหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งจัดแสดงโมเดลธนาคารปูม้าเพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงส่วนต่างๆของธนาคาร ได้แก่ ส่วนพักแม่ปูม้าที่มีไข่นอกกระดอง ระบบให้อากาศ และระบบท่อในการปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าระยะซูเอี้ย อีกทั้งได้จัดแสดงลูกปูม้าขนาดต่างๆ  เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักว่าลูกปูม้าระยะซูเอี้ยที่ปล่อยจากธนาคารปูม้าสู่ธรรมชาติจะพัฒนาเป็นลูกปูม้าขนาดต่างๆ และเติบโตเป็นปูม้าขนาดใหญ่ต่อไป  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลกับผู้เข้าชมตลอดการจัดนิทรรศการ ซึ่งมีประชาชนชาวจังหวัดระนองและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการจำนวนมาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   189   อธิบดีกรมประมง มอบแนวทางในการปฏิบัติงานพร้อมเยี่ยมเยียนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับ...  118  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์...  97  ศพท.ระนอง ร่วมกับ ศพช.ระนอง ชุมชนประมง นักเรียนและพี่น้องชาวประมง ปล่อยพันธุ์กุ้...  93  เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือปร...  90  ติดตามการดำเนินงานในโครงการการประเมินทรัพยากรปูม้าในน่านน้ำไทยจากการขยายผลธนาคาร...  80  ติดตามการดำเนินงานในโครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่...  80  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ร่วมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพร...  72  จนท.ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้า...  68  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทร...  67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง

     157 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง    ranongfish@yahoo.com   077812366   077812365   แฟนเพจ