เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่ จังหวัดระนอง วันที่ 19 - 21 มกราคม 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง


เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่ จังหวัดระนอง วันที่ 19 - 21 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดระนอง วันที่ 19 - 21 มกราคม 2565 ประกอบด้วย เครื่องมืออวนจมปูม้า จำนวน 5 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าหาดประพาส ปากคลองบางกล้วย และเกาะไข่ มีอัตราการจับเฉลี่ย 9.91 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนล้อมติดปลาหลังเขียว จำนวน 2 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าทะเลนอก มีอัตราการจับเฉลี่ย 406.25 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนจมปลาเห็ดโคน จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าเกาะยูง มีอัตราการจับ 54.37 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนจมปลาจวด จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าทะเลนอก มีอัตราการจับ 8.88 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนจมปลากระบอก จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าอ่าวกะเปอร์ มีอัตราการจับ 12.32 กก./เที่ยวเครื่องมือลอบปูม้า จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณปากคลองท่ายาง มีอัตราการจับเฉลี่ย 5.46 กก./เที่ยว เครื่องมือลอบหมึกหอม จำนวน 2 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าหาดประพาส มีอัตราการจับเฉลี่ย 8.62 กก./เที่ยว เครื่องมือลอบหมึกสาย จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าหาดอ่าวเคย มีอัตราการจับ 11.42 กก./เที่ยว และเครื่องมือเบ็ดตกหมึกหอม จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะกำ มีอัตราการจับ 6.60 กก./เที่ยว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   188   อธิบดีกรมประมง มอบแนวทางในการปฏิบัติงานพร้อมเยี่ยมเยียนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับ...  118  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์...  96  ศพท.ระนอง ร่วมกับ ศพช.ระนอง ชุมชนประมง นักเรียนและพี่น้องชาวประมง ปล่อยพันธุ์กุ้...  92  เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือปร...  90  ติดตามการดำเนินงานในโครงการการประเมินทรัพยากรปูม้าในน่านน้ำไทยจากการขยายผลธนาคาร...  78  ติดตามการดำเนินงานในโครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่...  78  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ร่วมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพร...  71  จนท.ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้า...  67  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทร...  67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง

     157 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง    ranongfish@yahoo.com   077812366   077812365   แฟนเพจ