เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่ จังหวัดระนอง วันที่ 25 - 29 ต.ค. 64

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง


เจ้าหน้าที่ ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่ จังหวัดระนอง วันที่ 25 - 29 ต.ค. 64 เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้านในเขตพื้นที่จังหวัดระนอง ในระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564 โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเรือประมงพื้นบ้าน  จำนวน 7 ชนิดเครื่องมือ รวมทั้งสิ้น 23 ลำ ประกอบด้วย เครื่องมืออวนจมปูม้า จำนวน 8 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าอ่าวเคย เกาะไข่ เกาะล้าน และเกาะกำ มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ  25.67 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนจมปลาเห็ดโคน จำนวน 3 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะยูง และเกาะล้าน มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ  27.82 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนจมกุ้งสามชั้น จำนวน 2 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าหาดประพาส และเกาะไข่ มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ  6.41 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนล้อมจับปลาหลังเขียว จำนวน 2 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าหาดประพาส และเกาะล้าน มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ  200.00 กก./เที่ยว เครื่องมืออวนหมึกกระดองสามชั้น จำนวน 3 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะล้าน เกาะค้างคาว และเกาะกำ มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ  19.77 กก./เที่ยว เครื่องมือลอบปูม้าพับได้ จำนวน 1 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณเกาะค้างคาว มีอัตราการจับ เท่ากับ  12.04 กก./เที่ยว เครื่องมือลอบหมึกหอม จำนวน 4 ลำ มีแหล่งทำการประมงบริเวณหน้าอ่าวเคย เกาะไข่ และเกาะล้าน มีอัตราการจับเฉลี่ย เท่ากับ  13.55 กก./เที่ยว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   188   อธิบดีกรมประมง มอบแนวทางในการปฏิบัติงานพร้อมเยี่ยมเยียนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับ...  118  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวมรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์...  96  ศพท.ระนอง ร่วมกับ ศพช.ระนอง ชุมชนประมง นักเรียนและพี่น้องชาวประมง ปล่อยพันธุ์กุ้...  92  เจ้าหน้าที่ศพท.ระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือปร...  90  ติดตามการดำเนินงานในโครงการการประเมินทรัพยากรปูม้าในน่านน้ำไทยจากการขยายผลธนาคาร...  80  ติดตามการดำเนินงานในโครงการการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่...  79  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ร่วมถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพร...  72  จนท.ศูนย์ฯ ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากเรือประมงพื้นบ้า...  68  เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะทร...  67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง

     157 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง    ranongfish@yahoo.com   077812366   077812365   แฟนเพจ