่ศพท.ระนอง จัดประชุมทบทวนแผนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน ณ บ้านหาดทรายดำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง

่ศพท.ระนอง จัดประชุมทบทวนแผนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน ณ บ้านหาดทรายดำ 

การบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน

 เผยเเพร่: 2021-06-10  |   ข่าววันที่: 2021-05-31 |  อ่าน: 107 ครั้ง
 

      เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง ดำเนินการจัดประชุมทบทวนแผนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน บ้านหาดทรายดำ หมู่ 5 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยบูรณาการชุมชน ผู้นำชุมชน ร่วมกันทบทวนแผนการบริหารจัดการทรัพยากรฯ แบบ New Normal ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ซึ่งพี่น้องชาวประมงชุมชนบ้านหาดทรายดำ ให้ความสนใจร่วมกันทบทวนแผน โดยชุมชนได้ให้ข้อมูล และสะท้อนปัญหาของชุมชนรวมถึงช่วยกันระดมความคิดเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งเสนอกิจกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรตามความต้องการของชุมชน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำของชุมชนบ้านหาดทรายดำอย่างยั่งยืนต่อไป

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ส่งมอบวัสดุและร่วมซ่อมแซมธนาคารปูม้าบ้านบางเบน.. (442)  กิจกรรมภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชนบ้านบางกล้วยนอก.. (404) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำตำบลบางใหญ่ กระบุรี.. (337) กิจกรรมร่วมจัดทำธนาคารปูม้า สำหรับชุมชน (ตั้งต้น) บ้านท่ายาง หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง.. (335) ส่งมอบธนาคารปูม้าบ้านท่ากลางแห่งที่ 2.. (334) กิจกรรมภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชนบ้านหาดทรายดำ.. (298) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำบ้านเขาฝาชี.. (287) สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระนอง.. (270) ศพท.ระนองปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ณ ชายหาดท่าเรือแหลมสน จ.ระนอง.. (259) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบ้านเกาะคณฑี.. (236)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลระนอง

     157 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง